İletişim

0 (282) 261 66 46

Çocuk İzlemi

Bir yaşından sonraki izleme dönemleri aşağıda yer aldığı şekilde devam ettirilmelidir:

1. İzlem: 12.Ayda,

2. İzlem: 18.Ayda,

3. İzlem: 24.Ayda,

4. İzlem: 30.Ayda,

5. İzlem: 36.Ayda,

6. İzlem: 4 Yaşında

7. İzlem: 5 Yaşında

8. İzlem: 6 Yaşında